Факултет

Kollechi tekhnologi va innovatsoini

Олимов Қаҳрамон — декани факултети технологияҳои инноватсионӣ ахборот ва коммуникатсияи замонавӣ 

Факултети технологияҳои инноватсионӣ ахборот ва коммуникатсияи замонавӣ яке аз сохторҳои таркибии Коллеҷи технологӣ ва инноватсионӣ дар шаҳри Панҷакент буда, дар самти тайёр намудани  мутахассисони баландихтисоси соҳаҳои муҳосиб(ҳисобчӣ), барномасоз, барномасоз иқтисодчӣ, иқтисодчӣ дар соҳаи туризм ва ғайраҳо  кор мебарад. Дар тобеияти факултет 2 кафедра фаъолият мекунад.

Факултет бо тамоми шароити моддї – техникии таълим муљањњаз буда, шароити таълиму тадрис тибќи талаботи замон ба роњ монда шудааст. Аз љумла 2 синфхонаи компютерї, 3 синфхонаи методии ба кафедрањо мансуб, 3 синфхонаи лексионї бо проектор ва тахтаи электронї. Раёсати факултет пайваста кўшиш мекунад, ки љињати баланд бардоштани сатњу сифати тайёр намудани мутаххасисони баландихтисос аз имкону захирањо фаравон истифода намояд. Зеро ба мутахассоне, ки дар коллељ тайёр карда мешаванд, дар бозори муосири љањонї талабот хеле зиёд буда, ин њолат зарурати пайваста ба навгонињо рў овардани омўзгоронро таќозо менамояд.